CÉGTÖRTÉNET

A PKKE Pécsi Követeléskezelő Egyesülést (7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8. szám alatti székhelyű szervezet) három pécsi önkormányzati cég – a PÉTÁV Kft., a Tettye Forrásház Zrt. és a Pécs Holding Zrt. - hozta létre az önkormányzati lakásban élők által felhalmozott lakbér- és az alapító cégeknél lévő közüzemi díjtartozások egységes és költséghatékony kezelése érdekében.

Az alapításra Pécs MJ Város Önkormányzata Közgyűlésének 424/2013. (12.12.) számú határozatával került sor, az alakulás dátuma 2013. december 16. napja, a cégbejegyzés időpontja pedig 2014. január 15. napja.

A 9 millió forint alaptőkét (mely jegyzett tőke is egyben) a cégek egyenlő arányban bocsátották rendelkezésre, majd megkezdődött az Egyesülés működéséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása (irodabérlés, iroda eszközök, szoftverek stb. beszerzése) és az alapító cégek részéről saját állományú szakképzett munkaerő rendelkezésre bocsátásával illetve kirendelésével a humán-erőforrás biztosítása.

A cég történetének első időszaka az egységes adatbázis létrehozása és a cégközi egyeztetések jegyében zajlott, majd ezt követte a kintlévőség-kezeléshez nélkülözhetetlen szoftverek beszerzése és beüzemelése, illetve egy fő 2015. májusától félállásban történő alkalmazása. Megkezdődött az alapító cégek által átadott ügyekben keletkezett iratanyagok fizikai átadása, az esetek rendszerezése.

A követelések átadása apportálás formájában történt meg, így azok saját tulajdonunkat képezik:

 • a 356/2014. (12.10.) számú határozat alapján a cég tőkéje 1-1 Millió forinttal emelésre került a PÉTÁV Kft. és a Tettye Forrásház apportjával,
 • Pécs MJ Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakbér-hátralékok Pécs Holding Zrt. alapítóhoz, majd az Egyesülésbe történő tovább apportálásáról pedig a 290/2015. (09.24.) számú Közgyűlési Határozat rendelkezik – a döntés kapcsán a Pécs Holding Zrt. tőkeemelése folyamatban van.

Mindkét esetben a jegyzett tőke csak 1-1 millió forinttal emelkedett, a könyvvizsgálat által megállapított további apport-érték különbözet a tőketartalékba került.

A következő időszak a konkrét kintlévőség-kezelési folyamat megindításáról szólt…

Ez év augusztus közepéig minden egyes ügyfelet – fizetési felszólítás útján - kiértesítettünk a tartozás apportálásáról és a jogutódlásról, mintegy 970 levelet adtunk tértivevényesen postára az adósoknak a tartozásaik tételes kimutatását is mellékeltük.

Megkezdte működését Pécsett a Búza tér 8/B. szám alatt ügyfélszolgálatunk, a telefonos ügyfélszolgálat biztosítása mellett. Az itt személyesen megjelenő ügyfelekkel a megkötött részletfizetési megállapodások száma folyamatosan emelkedik, a pénztári- és utalásos befizetések növekvő összege állandó bevételi forrást biztosít a működéshez.

Az átadott és folyamatban lévő végrehajtási ügyek rendszerezése megkezdődött, a jogutódlási kérelmek benyújtása folyamatos.

Az átadott ügyek behajthatatlanságának vizsgálata is megkezdődött, különös tekintettel az időközben elhalálozott partnerekre. A követelést átadó cégeknél már korábban lezajlott - vagyon hiányában szünetelő - végrehajtási eljárások azt jelzik, hogy Egyesülésünknek sem érdemes az adott adós ellen újabb jogi intézkedést tenni; jelezni kell az önkormányzat felé adós bérleti jogviszonyának „nem javasolt fenntarthatóságát”.

Ugrásra készen állunk az Egyesülés által közvetlenül eszközölt, további jogi intézkedések megtételére (elektronikus fizetési meghagyások benyújtása), illetve az anyacégeknél kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárások végrehajtási szakaszba történő helyezését követően az ügyek átvételére.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A PKKE és Önkormányzat közötti együttműködés keretében megvalósult:

 • a 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelet (ún. lakásrendelet) módosítása a lakbérhátralékok Egyesülés részére történő átadásának lehetőségéről, a folyamatosságról és a kezelés továbbadásának - külön jogcím nélküli – legitimációjáról,
 • az eddigi működéshez és a követelések apportáláshoz szükséges alapítói- és testületi döntések meghozatala.

További teendők:

 • a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (ll.17.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a PKKE Egyesülésbe apportált számlatartozások adósságrendezés-keretében történő kiegyenlítése kapcsán, azok az Egyesülésre történő engedményezése tárgyában,
 • az Egyesülés visszajelzései alapján azoknál a tartozásoknál, melyekről megállapítható, hogy behajthatatlanok – a tartozások további növekedésének és a felhalmozódás elkerülése érdekében a tartozók lakásbérleti szerződéseinek felmondása illetve meg nem hosszabbítása,
 • folyamatos adatszolgáltatás az apportált lakbérhátralékok kapcsán az önkormányzat által vitt és képviselt (kiürítési- és bérleti díj megfizetése iránt indított) perek és folyamatban lévő végrehajtási eljárásokról, illetve visszamenőlegesen adatok szolgáltatása.

ERŐSSÉGEINK:

 • a három alapító cég által létrehozott profi és egységes adatbázison alapuló, az adatvédelmi törvénynek mindenben megfelelő adatkezelés,
 • képzett és gyakorlott követeléskezelő munkatársak, akik az anyacégeknél állnak alkalmazásban és kirendeléssel végzik a behajtást (költséghatékony munkaerő),
 • tömeges követeléskezelésre alkalmas informatikai rendszer és szoftverek (saját fejlesztésűek, e - Jogsegéd tömeges fizetési meghagyások és végrehajtások benyújtásához, ügyviteli szoftverek stb.) állnak rendelkezésre,
 • a jogi képviselet és elektronikus aláírás/internetes feltöltés lehetősége folyamatosan biztosított,
 • működő ügyfélszolgálati rendszer (az ügyfelek telefonos és személyes megkereséseinek ügyintézése, pénztári befizetés lehetősége, saját weboldal stb.).

JÖVŐKÉP:

A jelenleg tulajdonunkban álló tartozások behajtásából keletkező bevételek nem elegendőek a hosszú távú likvid működéshez, ezért az Egyesülés profilja és főtevékenysége szerinti követeléskezelés folyamatos kintlévőség-átadást feltételez. Az átadás mechanizmusa, a megfelelő jogcímek megtalálása csak további önkormányzati támogatottsággal valósulhat meg.

Ez a „közvetve” városi tulajdonban álló cég a helyi viszonyok figyelembevételével és a helyi lakosságot közvetlenül megszólítva képes a tartozások ügyfélbarát és költséghatékony kezelésére – aki velünk megállapodik, az akár több jogcímen, többfelé fennálló tartozását itt helyben „rendezheti” egyszerre. (Ellentétben az ország más pontjain található, az ügyfelekkel személyes kapcsolatot nem kiépítő piaci követeléskezelő szereplőkkel.)

A rendelkezésre álló kintlévőség-kezelési infrastruktúra alapján bővíthető az átadandó követelések köre, pl. meg nem fizetett közös költségekkel.

KÉRDÉSE VAN?

Keressen minket és segítünk!

+36 72 503 494
+36 30 790 51 94